1. Портфолио
  2. Књиге
  3. Лука у манастирима: о заустављеним тренуцима времена (2018)

Лука у манастирима: о заустављеним тренуцима времена (2018)

У коју луку вреди укотвити барку сећања која постају темељ идентитета? То је питање над питањима које поставља књига „Лука у манастирима: о заустављеним тренуцима времена“

Милош Милојевић: Ми и древно камење

Више чланака